Vivium beschermt uw privéleven

Vivium ziet erop toe dat uw persoonsgegevens en meer bepaald alle informatie in verband met u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, conform de geldende wetgeving worden verwerkt.

Het is onze doelstelling om u eenvoudig en helder uit te leggen welke gegevens we over u verzamelen, hoe we ze verwerken, aan wie we ze overdragen en welke maatregelen zijn genomen om ze te beveiligen. Als gegevens die u toebehoren worden verwerkt, dan hebt u rechten. In ons privacybeleid vindt u meer uitleg over elk van die rechten evenals informatie over hoe u ze kunt uitoefenen. 

Ons engagement ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens is hernomen in ons privacybeleid waarvan u de meest recente versie hier kunt terugvinden.

Voor meer informatie rond onze geconnecteerde verzekering, raadpleeg ons privacybeleid S² Pack of weCover.

Om uw bezoek aan onze website vlotter en aangenamer te maken gebruikt Vivium cookies. Lees hier meer over cookies.