Gebruiksvoorwaarden MyVivium

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

MyVivium (toegankelijk via https://my.vivium.be) is een initiatief van Vivium, een merk van P&V Assurances SC.

MyVivium is een online omgeving waar klanten van Vivium, documenten en informatie kunnen vinden die betrekking hebben tot bepaalde van hun Vivium verzekeringscontracten. 

Overstappen naar elektronische communicatie 

Door een account aan te maken, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor de overstap naar elektronische communicatie voor de documenten die via MyVivium geraadpleegd kunnen worden. Dit betreft de specifieke documenten die vandaag al beschikbaar zijn en de documenten die P&V Assurances SC in de toekomst zal toevoegen.

U wordt steeds op de hoogte gebracht wanneer een nieuw document beschikbaar is in MyVivium. P&V Assurances raadt u aan uw account regelmatig te consulteren en te zorgen dat uw e-mail inbox genoeg ruimte heeft, evenals dat e-mails van Vivium niet als ongewenst worden gemarkeerd.

Informeer ons direct bij elke wijziging van uw e-mailadres. Indien Vivium constateert dat berichten niet bezorgd kunnen worden, behoudt het zich het recht om deze berichten alsnog op papier via de post te versturen. 

Informatie via MyVivium 

Vivium is voortdurend bezig met de ontwikkeling van MyVivium om u een zo volledig mogelijk overzicht van uw contracten te bieden. Momenteel kunt u er reeds informatie vinden over specifieke levens- en schadeverzekeringen die u als klant bij Vivium heeft afgesloten. U kan ondermeer: 

  • De details van specifieke verzekeringen (polissen) raadplegen, die u hebt afgesloten op het gebied van pensioen, sparen en beleggen, mobiliteit, woning en gezin. 
  • Het gespaarde bedrag en de verdeling over de verschillende producten en fondsen raadplegen, indien van toepassing. 
  • Uw dekking(en) op het gebied van mobiliteit, woning en gezin raadplegen, alsook specifieke documenten. 
  • Uw persoonlijke en contactinformatie raadplegen en uw contactgegevens wijzigen. 

Correct en volledig 

We zetten ons in om de informatie op MyVivium altijd actueel, correct en compleet te houden, waarbij we de inhoud regelmatig bijwerken en aanpassen. 

P&V Assurances SC is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt op basis van de informatie op MyVivium, noch voor de risico's, schade of verliezen die daaruit voortvloeien.

De samenvatting van de contractdetails vervangt op geen enkele wijze uw contractuele voorwaarden. 

Contractuele Voorwaarden 

MyVivium bevat alleen algemene informatie.

De algemene en bijzondere voorwaarden van uw verzekeringspolis specificeren altijd waarvoor u als klant van Vivium verzekerd bent.  

Als u niet over deze documenten beschikt, kunt u contact opnemen met uw makelaar of de algemene voorwaarden raadplegen op de website  www.vivium.be

Intellectueel Eigendom  

Auteursrechten 

De inhoud van deze site, inclusief teksten, documenten, foto's, video's en zoekfuncties, is auteursrechtelijk beschermd eigendom van P&V Assurances SC. U mag deze inhoud voor privédoeleinden kopiëren, mits u alle vermeldingen van auteursrechten en andere eigendomsrechten intact laat. Voor elke andere vorm van reproductie of gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van P&V Verzekeringen vereist. 

Distinctieve kenmerken 

De bedrijfsnaam, logo's, producten en merken vermeld op deze site (producten ® en TM) behoren toe aan P&V Assurances SC. Gebruik hiervan zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring is niet toegestaan. 

Hyperlinks 

MyVivium kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wij verwijzen via hypertextlinks. Wij kunnen geen garanties bieden met betrekking tot de producten en diensten die door deze sites worden aangeboden, noch met betrekking tot de bedrijven waarover informatie wordt verstrekt, noch wat betreft de eigenaars of houders van deze sites. Deze hypertextlinks worden u enkel als dienst aangeboden. Het staat u volledig vrij om al dan niet op deze links te klikken. 

Bescherming van persoonsgegevens 

Door uw persoonlijke gegevens op deze site in te dienen, stemt u in met de verwerking ervan door P&V Verzekeringen, die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt. 

U kunt meer informatie over de verwerking van uw gegevens vinden in het privacybeleid van P&V Verzekeringen op www.vivium.be, toegankelijk via de "Uw privacy" link onderaan de pagina. 

Details over het cookiebeleid van P&V Verzekeringen zijn te vinden onder "Onze cookies" op dezelfde website. 

Juridische vermeldingen 

Vivium is een merk van P&V Assurances SC. 

P&V Assurances SC, Koningsstraat 151, 1210 Brussel – www.pvgroep.coop/ –info@pvgroup.be – RPR Brussel – BTW BE 0402.236.531 – IBAN BE75 0689 4521 8951 – BIC GKCBEBB.

Belgische verzekeringsonderneming goedgekeurd onder code 0058 onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. 

P&V Assurances is lid van Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen. De Gedragscodes en Overeenkomsten waaraan P&V Verzekeringen zich als lid heeft verbonden, kunt u raadplegen op www.assuralia.be.

Website: www.vivium.be – E-mail: info@vivium.be